تبلیغات
Weather - پیش بینی مسیر حركت چرخندهای حاره ای !!
Weather
آب وهوای استان فــــــــــــــــــــــــــارس

هر سال در مناطق حاره ، طوفان های مخرب و سهمگینی رخ می دهند كه علاوه بر این كه جان میلیون ها انسان را در مناطق حاره و جنب حاره به مخاطره می اندازند ، با خسارات مالی فراوانی نیز همراه می باشند . دو دسته عمده از این طوفان ها ، هاریكان‌ها با پهنای میانگین 600 كیلومتر و تورنادوها با قطر تقریبی 4/1كیلومتر هستند .

پیش بینی مسیر حركت و خصوصیات این چرخندها به‌ویژه در مناطق حاره بخش مهمی از پژوهش ها و تحقیقات دانشمندان را تشكیل می دهد . به این منظور به جز روشهای شناخته شده سنجش از دور همچون تصاویر ماهواره ها و رادارها ، اخیراً مدل های پیش‌بینی عددی هم در پیش بینی توسعه و مسیر حركت این چرخندها از موفقیت های چشمگیری برخوردار گردیده اند . به عنوان نمونه می‌توان از مدل هایی نام برد كه توسط كریشنامورتی و همكارانش در دانشگاه فلوریدا مورد مطالعه قرار گرفته و به نتایج رضایت بخشی هم منجر شده است . این مدل ها ، از نوع مدل های طیفی در مقیاس های منطقه ای و جهانی هستند و از قدرت تفكیك بسیار بالایی نیز برخوردار می باشند .

از این مدل ها در مسیر حركت ، تقویت ، برخورد به خشكی و نحوه برگشت زنی تعدادی از چرخندهای حاره ای ( هاریكن ها و تورنادوها ) در حوزه های مختلف اقیانوسی استفاده شده و دقت و جامعیت آنها در توصیف رفتارهای دینامیكی و فیزیكی این توفان ها به اثبات رسیده است . یكی از جنبه های بدیع این مدل‌ها استفاده از آغازگری‌های فیزیكی برای تعیین آهنگ بارش است كه به كمك یك سری از آغازگری‌های فیزیكی معكوس در حالتی مشابه انجام می شود . نكته اساسی در طراحی این مدل ها ، تعیین ترازهای محاسباتی در راستای قائم است كه به فاصله چند ده متر از هم فاصله دارند . مسأله دیگر لحاظ كردن اثر ابرهای كومه ای و پوشنی كومه ای كم ارتفاع در محیط یك چرخند حاره ای است كه نقش اساسی در تجدید ناپایداری مشروط هوای در حال درون شارش ، ایفا می كنند ، این ناپایداری ها ، به درون ناحیه باران زای طوفان ، جایی كه همرفت عمیق ناپایداری مشروط را از بین می برد ، تغذیه می شود . با به كارگیری الگوریتم های مختلف انتقال تابشی گرما از ابرها ، دیده شده كه سرمایِش شدید قله ابرها ‌( از طریق تابش طول موج بلند ) برای تجدید ناپایداری و دوام چرخنده حاره ای در پیش بینی های میان مدت ، امری حیاتی می باشد . از سوی دیگر به منظور افزایش دقت این مدل ها در پیش بینی طوفان های حاره ای ، تصحیح آماری توابع رطوبت و گرما در طرح‌واره قدیمی تر « كیو » ضروری است . این تصحیحات به منظور پارامتر سازی كومه ای ، میزان گرمایش‌های بزرگی را كه در طوفان روی می دهد محاسبه كرده و بدین ترتیب ما را درك چگونگی شكل‌گیری و پیش‌بینی مسیر حركت طوفان یاری می نمایند . به طور كلی می توان ویژگی های برجسته این مدل ها را به شرح زیر عنوان نمود :

1 ـ متغیرهای مستقل معادلات مدل ، X، Y ، σ و t هستند .

2‌ ـ متغیرهای وابسته مدل ، تاوایی ، واگرایی ، فشار سطح زمین ، سرعت قائم ، دما و رطوبت است .

3 ـ قدرت تفكیك افقی مدل معادل 170 موج مثلثی است .

4 ـ تعداد لایه های مدل در راستای قائم 15 لایه است كه بین ترازهای 10 تا 1000 هكتو پاسكال تعریف می‌شوند .

5 ـ از طرح‌واره تفاضل متناهی زمانی نیمه ضمنی استفاده می شود .

6 ـ در راستای قائم از طرح‌واره تفاضل مركزی برای تمام متغیرها استفاده می شود به جز رطوبت كه از طرحواره تفاضلی جریان سو تعیین می شود .

7 ـ معادله بخش افقی مدل از مرتبه چهار است .

8 ـ از روش پارامترسازی كومه ای نوع « كیو » استفاده می شود .

9 ـ در مدل اثر همرفت كم عمق لحاظ می شود .

10 ـ تنظیم همرفتی خشك در مدل به كار رفته است .

11 ـ فرآیند میعان در بزرگ مقیاس منظور می شود.

12 ـ شارهای سطحی با استفاده از نظریه شباهتی محاسبه می شوند .

13 ـ توزیع قائم شارها به كمك معادله پخش كه در آن ضریب تبدیل ، تابعی از عدد بی بعد ریچارسون هستند ، تعیین می شود .

14 ـ چرخه روزانه مورد بررسی قرار می گیرد .

15 ـ برای محاسبه انتقال تابشی گرما از ابرهای ترازهای بالا ، تراز متوسط و تراز پایین از طریق پارامترسازی رطوبت نسبی آستانه عمل می‌شود .

16 ـ تعادل انرژی سطحی بر اساس نظریه شباهتی محاسبه می گردد .

18 ـ آغازگری های فیزیكی در مدل لحاظ می‌شوند .

آرشیو مطالب
نظر سنجی
به نظرشمامیزان بارش درسال جدید(1390)چگونه خواهد بود؟!؟
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

دانلود فیلم

سایت ساز رایگان

بهراد آنلاین

کلیپ موبایل

دانلود فیلم

نرم افزار موبایل

قائم پرس